Hemoterapija

Iako je sa napretkom tehnologije i nauke medicina razvila mnoge metode za lečenje kancera, danas su u svetu prihvatljive samo hirurško odstranjivanje tumora i najčešće hemoterapija.

Šta je hemoterapija?

Hemoterapija predstavlja primenu određenih vrsta antitumorskih lekova i citostatika, najčešće intravenozno nakon operativnog zahvata, kako bi se potpuno uništile ćelije obuhvaćene tumorom. Ipak, većina lekova koji se danas koriste, nisu razvijeni u dovoljnoj meri da u potpunosti odvoje kancerogene ćelije od zdravih, pa prilikom svakog tretmana hemoterapijom, uništava se i određeni broj zdravih ćelija tkiva. Zato se ovi lekovi primenjuju u ciklusima prema određenoj šemi, jer izazivaju određene nuspojave kao što su mučnina, povraćanje, gubitak apetita nakon više ciklusa hemoterapije i malaksalost. Takođe mogu se javiti i ranice u usnoj duplji, kao i opadanje kose, što ne mora da znači, opet u zavisnosti od stepena zračenja i površine koja mu se podvrgava.

Čemu služi hemoterapija?

Hemoterapija koja ima za cilj ubijanje malignih ćelija raka, često se uvodi u protokol lečenja nakon operacije uklanjanja tumora iz organizma. Pošto uvek postoji mogućnost da ovim zahvatom nisu uklonile sve maligne ćelije, lečenje hemoterapijom se može vršiti mesecima, ili čak godinama nakon hirurške intervencije, sve u zavisnosti od stepena oboljenja. Takvo lečenje odlaže ili potpuno sprečava ponovnu pojavu ćelija raka. Hemoterapija je zapravo sistemsko lečenje i kontrola, jer se na određeni vremenski rok mora ponavljati.

Prihvaćen je naziv hemoterapija, jer se ovom metodom lečenja rast zloćudnih ćelija i tumorskog tkiva kontroliše hemijskim putem, preko lekova. Prednost hemoterapije u odnosu na ostale metode lečenja je u tome što citostatici dospevaju i do metastaza tumora, tako što supstance iz lekova remete normalno funkcionisanje malignih ćelija i sprečavaju njihovu dalju deobu, na mnogim lokacijama u telu gde drugi lekovi ne mogu da dopru u pravoj meri.

Pošto hemoterapija uništava i jedan deo zdravih ćelija, moraju se imati u vidu i neželjena dejstva koja ona može da izazove. Moraju se poštovati strogi protokoli prilikom ove terapije i moraju se poznavati kompletne hemijske specifikacije lekova koji se koriste, kao i anamneza pacijenta. Na ovaj način se neželjena dejstva hemoterapije mogu sprečiti, ili ukoliko ipak dođe do nekih, na najbrži način sanirati bez većih posledica.

Sponzorisani tekstovi:

Pogledajte i ovo: