Kako da naučim engleski

Poznavanje engleskog jezika, u velikoj meri predstavlja prednost, na koju možete da se oslonite svaki put kada ste u prilici ili obavezi da otputujete van svoje zemlje ili kada se nađete u situaciji da morate da ostvarite konverzaciju sa osobama koje su strani državljani.

Poznavanje engleskog jezika, najbolje je da stičete i ostvarujete postepeno, bez forsiranja sebe i svojih trenutnih mogućnosti i sposobnosti za savladavanje stranog jezika. Ukoliko pokušate da forsirate sebe i da učite tempom koji je brži nego što to realno možete da podnesete, budite spremni na mogućnost da nakon nekog vremena zaboravite i to što ste naizgled uspešno savladali prilikom učenja i usvojili kao novu stranu reč.

Zato, učenje engleskog jezika, započnite najpre od usvajanja kratkih i jednostavnih reči i rečenica koje nalaze primenu u svakidašnjoj konverzaciji i odnose se na pojmove i situacije koje su česte. Naprimer, fokusirajte se na konverzaciju na koju možete biti prinuđeni recimo prilikom kupovine u prodavnici ili supermarketu, naučite nazive osnovnih namirnica i to kako možete da ih zatražite i platite. Naučite da postavite osnovna pitanja, na koja vam odgovori, takođe mogu zatrebati svakodnevno i prilikom svakodnevnih uobičajenih situacija. Recimo, to se odnosi na pitanja kao što su “Koliko je sati?”, “Gde se nalazi ulica, hotel, restoran ili nešto tome slično?”, takođe, naučite i reči koje mogu podrazumevati u tom slučaju moguće odgovore.

Prilikom učenja engleskog jezika, bar u početnoj fazi toga, nemojte se previše opterećivati izgovorom, odnosno načinom na koji naučene reči izgovarate, već se postarajte da postepeno u što većoj meri proširujete fond reči.

To što vaš izgovor ne zvuči maksimalno i nikako ne kao da je engleski vaš maternji jezik, ne treba da predstavlja prepreku, jer vaš osnovni cilj prilikom učenja treba da bude da zvučite razumljivo i da u što većem broju situacija budete spremni da govorite.

Sponzorisani tekstovi:

Pogledajte i ovo: