Kako postati sudski tumač?

Da li treba da se završi Filološki fakultet?

Koje kriterijume treba da zadovolji osoba koja konkuriše za sudskog tumača?

Kome se dokumenta predaju?

Šta je sve potrebno od dokumenata?

I tako u nedogled, pitanja je mnogo, a mi smo tu da probamo da rešimo vaše nedoumice.

Konkurs za sudskog tumača u Beogradu trebalo bi svake godine da raspisuje nadležno ministarstvo, tačnije Mnistrarstvo pravde koje i utvrđuje kriterijume koje svaki kandidat mora da ispuni.

Postoje opšti i posebni uslovi koje svaki kandidat mora da zadovolji kako bi ušao u uži izbor. Pravila koja su definisana mogu se pročitati u Pravilniku o stalnim sudskim tumačima.

Krenimo redom.

Da biste postali sudski tumač nije dovoljno da završite kur za prevođenje sudskih dokumenata. Potrebno je da učestvujete na konkursu i da uspešno položite usmeni i pismeni deo, a onda stručna komisija odlučuje da li ste odgovarajući kandidat i tek onda sledi polaganje zakletve. Polaganju zakletve obavezno prisustvuje predsednik suda.

Da razjasimo.

U ponudi su brojni kursevi za sudsko prevođenje, ali napominjemo da nisu svi isti i da ima vrlo kvalitetnih kurseva na kojima su odlični predavači i vrsni stručnjaci, pri čemu stičete znanje iz određenje oblasti prevođenja. Nakon dobijenog sertifikata vi postajete tumač, odnosno lice stručno za usmeno prevođenje.

Kriterijumi koje svaki sudski tumač mora da ispuni

Iskustvo u radu kao prevodilac neophodno je i mora da iznosi najmanje 5 godina, a sva znanja koja stičete tokom školovanja, bilo da ste završili Filološki ili neki drugi fakultet neophodna su kako biste kasnije mogli da ih radom potvrdite u praksi.

Osim znanja stranog jezika, neophodno je i da ste odličan poznavalac pravne terinologije na maternjem jeziku, ali bi trebalo i posebnu pažnju da obraćate i na druge elemente prilikom prevođenja, kao što je, recimo, stil i drugi jezički elementi.

Sposoban, spretan i vešt kandidat se traži!

Prilikom polaganja stručnog ispita od kandidata se očekuje da bude vešt i spretan, sposoban da se snađe, jer nema korišćenja prevodilačkih alata niti program za prevođenje. Pored pismenog dela, važno je i da se odlično pokažete na usmenom delu gde nema upotrebe rečnika, niti nekon pripremanja unapred. Znanje, dobra priprema i sreća samo su neki od faktora koji će vam pomoći da uspešno položite usmeni deo ispita.

Čak i ako niste mnogo zaniteresovani da radite kao sudski tumač, uvek možete da se usavršavate i stičete dodatna znanja koja možete da iskoristite u radu na drugim poslovima, kao što su recimo prevođenje presuda, drugih sudskih dokumenata, ali i prevođenje materijala za različite klijente koji su stranog porekla ili koji posluju sa strancima.

Odgovornost, pre svega!

Iako se čini da sudski tumač zapravo postavljanjem na ovo radno mesto nema više prilike za napredak, to nije baš tako. Ogromna odgovornost, rad sa klijentima, strpljenje, veština komunikacije i pregovora deo su zaduženja koje čekaju svakoga ko se zaposli na mestu sudskog prevodioca.

Nema improvizacije, prevod mora da bude veran originalu, a svaki tumač svojim pečatom i potpisom garantuje verodostojnost prevedenog materijala. Zato nemojte da mislite da je jedina briga kako se zaposliti kao sudski tumač, jer tek nakon zaposlenja kreću ozbiljni izazovi. Ako nam ne verujete, uverite se i sami. Srećan rad!

Sponzorisani tekstovi:

Pogledajte i ovo: