SPISAK: Koja su mleka ispravna?

Samo devet od 33 testirana uzorka mleka ima dozvoljenu koncentraciju kancerogenog aflatoksina koja iznosi 0,05 mikrograma po kilogramu – napisao je vojvođanski sekretar za poljoprivredu Goran Ješić na svom internet sajtu.

Najveća dozvoljena koncetracija kancerogenog aflatoksina u mleku je 0,05 mikrograma po kilogramu, a svega devet od 33 testirana uzorka proizvođača zadovoljilo je taj kriterijum, objavio je vojvođanski sekretar za poljoprivredu Goran Ješić na svom internet sajtu www.goranjesic.net. Pročitajte koja mleka imaju dozvoljenu količinu aflatoksina.

DOZVOLJENA KOLIČINA ALFATOKSINA IZMERENA JE U SLEDEĆIM UZORCIMA MLEKA:

– “Meggle mleko 1l“, delimično obrano dugotrajno sa 1,6 odsto mlečne,
masti mlekare “Meggle” Kragujevac;

– “Dukat trajno mleko” mlekare “Somboled” iz Sombora, sa 1,5 odsto masti;

– “Dukat trajno mleko” mlekare “Somboled” iz Sombora, sa 2,8 odsto masti;

– “Imlek bello organsko mleko 100% organic” mlekare “Imlek” iz Beograda,
sa 2,8 odsto masti;

– “Dugotrajno mleko light 1l” “Šabačke mlekare”, sa 0,6 odsto masti;

– “Dugotrajno mleko 1l” “Šabačke mlekare”, sa 2,8 odsto masti;

– “Dugotrajno mleko 1l” “Niške mlekare”, sa 2,8 odsto masti;

– “Zdravo sveže mleko 1l” sveže mleko “Subotičke mlekare”, sa 2,8
odsto masti;

– “K plus dugotrajno mleko 1l” “Niške mlekare”, sa 2,8 odsto masti.

NAJVIŠE AFLATOKSINA PO 0,1 MIKROGRAMA PO KILOGRAMU IMAJU:

– “K plus sveže mleko” mlekare “Meggle” iz Kragujevca, sa 2,8 odsto masti

– “Sveže mleko” “Niške mlekare”, sa 2,8 odsto masti.

VREDNOSTI KANCEROGENOG ALFATOKSINA VEĆE OD DOZVOLJENIH IZMERENE SU U SLEDEĆIM UZORCIMA MLEKA:

– 0,08 mikrograma/kg “Meggle sveže mleko” mlekare “Meggle” Kragujevac, sa
2,8 odsto mlečne masti;

– 0,052 – “Meggle dugotrajno mleko” mlekare “Meggle” Kragujevac, sa 3,2 odsto
masti;

– 0,06 – “Dana sveže mleko” mlekare “Dana” iz Vrbasa, sa 2,8 odsto mlečne
masti;

– 0,085 – “Dukat sveže mleko” mlekare “Somboled” iz Sombora s,a 1,5 odsto
masti;

– 0,091 – “Dukat sveže mleko” mlekare “Somboled” iz Sombora, sa 2,8 odsto
masti;

– 0,055 – “Moja kravica ekstra sveže mleko” mlekare “Imlek” iz Beograda,
sa 2,2 odsto masti;

– 0,066 – “Moja kravica dugotrajno mleko” mlekare Imlek iz Beograda sa
3,2 odsto masti;

– 0,052 – “Moja kravica sveže mleko” mlekare Imlek iz Beograda sa 2,8
odsto masti;

– 0,053 – “Moja kravica dugotrajno mleko” mlekare “Imlek” iz Beograda, sa
0,5 odsto masti

– 0,06 – “Sveže mleko” “Niške mlekare”, sa 2,8 odsto masti;

– 0,98 – “Dugotrajno mleko” “Niške mlekare”, sa 1,6 odsto masti;

– 0,78 “Zdravo! sveže mleko” “Subotičke mlekare”, sa 1,5 odsto masti;

– 0,099 – “Ella trajno mleko” “Subotičke mlekare”, sa 0,5 odsto masti;

– 0,085 – “Sterizovano i homogenizovano mleko” “Subotičke mlekare”, sa 2,8
odsto masti;

– 0,082 “Zdravo! trajno mleko” “Subotičke mlekare”, sa 2,8 odsto masti;

– 0,091 – pasterizovano i nehomogenizovano mleko “Sirele Maglić“, sa 3,2
odsto masti;

– 0,059 – “K plus dugotrajno mleko” “Niške mlekare”, sa 1,6 odsto masti;

– 0,062 – “Dugotrajno mleko” “Šabačke mlekare”, sa 3,2 odsto masti;

– 0,065 – “Mleko” Mlečne industrije “Stapar”, sa 3,4 odsto masti;

– 0.058 – “Dugotrajno mleko” “Šabačke mlekare”, sa 1,6 odsto masti;

– 0,052 – “Meggle dugotrajno mleko” kragujevačke mlekare “Meggle”, sa 2,8
odsto masti;

– 0,099 – “Sveže mleko” “Niške mlekare”, sa 1,6 odsto masti.

izvor: Telegraf / Beta

Sponzorisani tekstovi:

Pogledajte i ovo: