Šta je portfolio?

Ako ste se našli u nedoumici šta zapravo znači i predstavlja pojam portfolio? Potrudićemo se da vam na veoma jednostavan način i kroz predstavljanje neophodnih informacija pomognemo da to saznate.
Pa, da počnemo.

Šta je portfolio?

Portfolio, bez obzira na koju se oblast konkretno odnosi, trebalo bi da podrazumeva i predstavlja skup svih reprezantativnih i najboljih kvalifikacija i osobina koje se vezuju za nekog pojedinca, udruženje, preduzeće ili kompaniju.

Portfolio pojedinca

Portfolio pojedinca, trebalo bi da objedinjuje opis i dokaze o svemu onome što u najboljem svetlu predstavlja sposobnosti, iskustvo, veštine kojima raspolaže i osobine pojedinca. Portfolio je nešto kao napredna i što potpunija i detaljnija verzija biografije ili C.V.-ja.
Uz pomoć dobro sastavljenog portfolia, pojedinac može detaljno i u što boljem svetlu predstaviti sebe i na taj način otvoriti vrata mogućnosti za nove poslovne saradnje, napredak u poslu i slično.

Portfolio udruženja, preduzeća ili kompanije

Portfolio udruženja, preduzeća ili kompanije, ima za cilj da u što većoj meri i što preciznije obuhvati istoriju uspešnih poduhvata i poslovnih trijumfa koji spadaju u prošlost, sadašnjost ili viziju budućnosti udruženja, preduzeća ili kompanije.
Zahvaljujući dobro i kavalitetno sadržanom portfoliu, udruženje, preduzeće ili kompanija, može kvalitetno da se predstavi na tržištu, da se istakne u odnosu na konkurenciju i da iskaže ideju i smisao svog poslovanja.

Na koje načine može da bude kreiran i predstavljen portfolio?

U zavisnosti od potrebe ili konkretne namene u datim okolnostima i trenutku, kvalitetan portfolio može biti kreiran i predstavljen na više različitih načina.
U osnovi, to su štampani, digitalni, web ili multimedijalni portfolio.
Ono što kao zajednička osobina treba da karakteriše sve pomenute vrste portfolia, jesu maksimalan kvalitet, ispoljen trud i uočljiva kreativnost. U samom portfoliu ako je u pitanju firma trebaju pre svega biti navedeni osnovni podaci firme: ime odnosno naziv, poštanski broj i adresa, mesto, matični broj firme itd.

Sponzorisani tekstovi:

Pogledajte i ovo: