Šta je rabat i kako funkcioniše‏?

Ako ste osnovali ili planirate da započnete svoj privatni posao, pored dobrog plana za postizanje uspeha, originalnosti na tržištu i dobre sreće, neophodno je i to da raspolažete informacijama o stručnim terminima i njihovom značenju.
Jedan od takvih termina jeste rabat.

Šta je rabat?

Rabat je ništa drugo do popust. Ali ne bilo kakav i bilo koji popust, već popust koji je zastupljen i koji se ostvaruje prilikom preuzimanja i stavljanja u promet robe, između distributera ili proizvođača određene te robe i njenog prodavca, odnosno lica koje je pušta u dalju prodaju, na malo ili veliko u okviru svog posla.

Zašto postoji rabat?

Rabat postoji isključivo u cilju postizanja i davanja boljih uslova prodaje određene robe. Dakle, kako bi distributer ili proizvođač robe odobrovoljio prodavca robe da baš kod njega naručuje i od njega preuzima robu, on mu u okviru kreiranja i utvrđivanja dogovora, predlaže i odobrava rabat, odnosno popust.

Kako funkcioniše rabat?

Rabat ne sme biti prepušten apsolutno slobodnoj volji distributera ili proizvođača robe i njenog prodavca. Naprotiv, rabat mora biti uokviren određenim, unapred propisanim zakonskim normama, koje zavise od vrste i količine robe i vrste poslovne veze koja spaja proizvođača ili distributera robe i njenog prodavca.
Uprotivnom, ukoliko rabat prevazilazi pomenute zakonske norme, može se smatrati krivičnim delom.
U zavisnosti od vrste robe na koju se uračunava rabat, i u zavisnosti od poslovne veze proizvođača ili distributera robe i njenog prodavca, rabat se može, ali i ne mora obračunavati uz carinsku osnovicu robe.

Šta sve može uticati na ostvarenje i visinu rabata?

Na prvom mestu na ostvarenje i visinu rabata, može uticati količina robe koju prodavac robe naručuje i preuzima od proizvođača ili distributera te iste robe.
Takođe, na to može uticati i učestalost naručivanja robe, ali i vrsta robe.
Svi ti parametri, opet ćemo naglasiti moraju biti uokvireni u zakonske odredbe i iz njih ne smeju istupati.
Ne postoji vrsta robe na koju nije moguće odrediti ili ostvariti rabat, ali na sprečavanje mogućnosti njegovog odobrenja ili ostvarenja mogu uticati određeni faktori. Među tim faktorima mogu se izdvojiti: nedovoljna količina naručene robe, određeni zakonski okviri i slično.

Sponzorisani tekstovi:

Pogledajte i ovo: