Imunološki sistem

Među brojnim sistemima koji su prisutni u organizmu i telu svakog živog organizma i bića, pa tako i čoveka, imunološki sistem je jedan od najvažnijih sistema.

Imunološki sistem, predstavlja sistem odbrane i otpornosti organizma i kao takav omogućava mu normalno i zdravo funkcionisanje.
Zahvaljujući imunološkom sistemu, sprečava se delovanje i napad stranih i uglavnom bioloških materija na telo čoveka.

U odsustvu imunološkog sistema, organizam bi bio podložan delovanju i razvijanju brojnih bakterija, virusa i drugih bioloških stranih čestica, usled čega bi dolazilo do čestih i opasnih razvoja infekcija i različitih bolesti koje bi mogle da se razviju čak i do te mere da ugroze ljudski život.

Sa imunološkim sistemom čovek se rađa, ali ga i tokom daljeg života zahvaljujući svojim dobrim životnim navikama i brigom o sebi dodatno stiče ili nažalost lošim navikama i nebrigom o sebi gubi.

Na podizanje i poboljšanje stanja imuniteta, utiče uredan način života, redovan san i redovna ishrana, dovoljan unos vitamina, izbegavanje stresa i higijena.

Dok na njegov gubitak i smanjenje deluju sve suprotne stvari od toga, odnosno neuredan život, neredovna i nezdrava ishrana bez vitamina, neredovan san, stres, nerviranje, težak fizički ili psihički rad, alkoholizam, konzumiranje cigareta ili drugih i težih opojnih supstanci, loša higijena, duga izloženost hladnoći, uzimanje lekova i slično.

Sa smanjenjem i gubitkom imuniteta, dolazi do smanjenja otpornosti organizma i do lakšeg nastanka i razvoja bolesti, ali sa odstranjivanjem uzročnika pada imuniteta, dolazi i do njegovog ponovnog podizanja i poboljšanja, čime se i ukupna otpornost i ozdravljenje organizma vraća na zadovoljavajuć nivo.

Sponzorisani tekstovi:

Pogledajte i ovo: